Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem

Znamy prawdziwe potrzeby klientów

Rozumiemy logikę działania organizacji

skuteczna sprzedaż nowoczesne systemy sprawna obsługa efektywna organizacja

Dlaczego my?

Jest kilka powodów, dla których uważamy, że nasza oferta to optymalne rozwiązanie dla Ciebie…

Przede wszystkim, jesteśmy praktykami , którzy od 25 lat projektują, realizują lub nadzorują wdrożenie zmian w organizacji. To o czym mówimy i co sugerujemy naszym klientom wynika wprost z naszych praktycznych doświadczeń na wielu szczeblach zarządzania

Jako zespół specjalistów pokrywamy różne obszary kompetencji, zarówno te związane z sama organizacją i jej wnętrzem, jak te które wiążą się z wymaganiami technologii i współczesnego otoczenia biznesu. Rozumiemy czym jest strategia, jak ją formułować i jak zapewnić jej skuteczną realizację. Wiemy jak działa współczesna maszyna organizacyjna – jakie możliwości, ale i jakie ograniczenia wynikają z zastosowania nietypowego modelu biznesowego czy technologii.

Jako osoby zarządzające, lub wspierające zarządzanie, uczestniczyliśmy w pracach wielu zespołów projektowych, pełniąc w nich różne role. Wiemy, że sukces w biznesie to przede wszystkim praca zespołowa, praca z ludźmi, umiejętność podejmowania wyzwań, ale też motywacji i codziennego dopasowania ambicji czy charakterów.

Zespół

Sławomir Kreczmański IQ Mart sp. z o.o.

SŁAWOMIR KRECZMAŃSKI

Specjalizuje się w obszarach strategii dojścia do rynku, obsługi klienta, logistyki dystrybucji oraz zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. W prowadzonej od kilku lat działalności doradczej dzieli się z klientami swoim ponad 20-letnim doświadczeniem z zarządzania jednostkami biznesowymi oraz organizacjami z branż fmcg, telco, energetyka. W ramach pracy zawodowej przeprowadził wiele projektów związanych z zarządzaniem zmianą, projektowaniem, restrukturyzacją obszarów sprzedaży i obsługi klienta najczęściej w średnich i dużych firmach.

Jest absolwentem obecnego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych MBA oraz studiów doktoranckich w zakresie organizacji i zarządzania. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Piotr Merkel IQ Mart sp. z o.o.

PIOTR MERKEL

Pasjonat i praktyk zmian w organizacji – 25 lat doświadczenia jako Konsultant, Interim Manager, Kierownik Projektu, w różnych branżach i obszarach zarządzania (m.in.: sprzedaż i obsługa klienta, business development, strategia, procesy biznesowe, restrukturyzacja, zarządzanie kosztami, poprawa efektywności). Organizował i prowadził programy i sesje szkoleniowe oraz występował jako prelegent na konferencjach z zakresu strategii biznesowej, organizacji sprzedaży i obsługi klienta, CX, outsourcingu, zarządzania procesowego. Przygotowywał i realizował liczne projekty doradcze z zakresu strategii biznesowej, organizacji, badań rynku i badań klienta w firmach polskich i zagranicznych. Współpracował m.in z takimi organizacjami i firmami, jak: Centrum Prywatyzacji, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, CANAL+, DGT, Adicom Wireless, Telekomunikacja Polska SA, Alcatel, YDP, Kemira GrowHow, Stradom, ENERGA.

Aktywnie udziela się jako Klientomaniak - w ramach podcastu Klientomania. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

KRZYSZTOF ROGALIŃSKI

Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka. Przeprowadził udane wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta m.in. w PepsiCo, Statoil, Telekomunikacji Polskiej i Grupie Kapitałowej Energa. Restrukturyzował i wdrażał nowe rozwiązania biznesowe m.in. w Telekomunikacji Polskiej i Grupa Kapitałowa Energa. Tworzył strategie i biznes development m.in. w Telekomunikacji Polskiej, Young Digital Planet i Grupie Kapitałowej Energa; W ostatnim okresie w latach 2013 - 2015, współpracował z liderami usług doradczych m.in. KPMG i Central European Trust - Polska a obecnie realizuje wdrażanie projektów typu Start-up w branżach finanse i ICT.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiów Excutive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Programu dla wyższej kadry managerskiej Grupy France Telecom organizowanego przez INSEAD. Prywatnie pasjonat nurkowania zarówno na poziomie rekreacyjnym jak i technicznym oraz podróży w miejsca ciekawe pod względem krajobrazowym jak i historycznym.

Nasza oferta

Tworząc naszą ofertę kierowaliśmy się przede wszystkim logiką myślenia o biznesie i organizacji oraz o klientach. Obszary, które opisujemy poniżej mogą być traktowane jako odrębne zakresy tematyczne, ale zachęcamy też do korzystania z nich w ujęciu całościowym.

Model biznesowy i jego zastosowanie

Analiza strategiczna

Strategia dojścia do rynku

Efektywny model biznesowy

Organizacja sprzedaży i obsługi klienta

Budowa i zarządzanie siecią sprzedaży

Model obsługi klienta

Efektywność kanałów obsługi

Samoobsługa w kanałach zdalnych

Model procesowyw zarządzaniu

Procesowy model organizacji

Logika powiązań wewnętrznych

KPI i system ich monitorowania

Wymagania dla systemów wsparcia (IT)

Zarządzanie relacjami z klientem

Projektowanie systemu zarządzania relacjami z klientem

Podstawowe parametry oceny wartości klienta

Tworzenie strategii zarządzania relacjami z klientem (CX)

Zarządzanie wartością portfela klientów

 

Materiały

Poniżej zamieszczamy linki do różnych materiałów - nie tylko naszych własnych - które uważamy za ciekawe i inspirujące dla tych, których interesuje problematyka firmy dla klienta i klienta dla firmy. Jako praktycy nie tylko działamy, ale staramy się dzielić i wymieniać naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Uważamy, ze dzisiejsze otoczenie biznesowe wymaga otwartego umysłu i elastyczności w myśleniu i działaniu. Suma zgromadzonej wiedzy i wykorzystanie doświadczeń innych, pozwala ograniczyć w znacznej mierze ryzyko biznesowe. Szukamy inspiracji ale też liczymy na to, że także nasza wiedza i doświadczenie mogą być inspiracją dla innych. 

 • 5 poziomów wdrożenia zmiany z IQ Mart  (13/11/2016) 
  Broszura opisująca sposób, w jaki zazwyczaj pracujemy z naszymi klientami.
 • Czy klient niepłacący to nadal klient  (13/11/2016) 
  Artykuł o podejściu do klientów, którzy akurat mieli trudność w zapłaceniu za usługę.
 • Od "służb obsługowych" do nowoczesnej spółki sprzedażowej  (18/04/2016) 
  Zmiana modelu obsługi klienta w firmie energetycznej - case study Energa Obsługa i Sprzedaż.
 • Procesy biznesowe w firmie (11/04/2016)
  Model procesowy w pigułce - podstawowe cechy, elementy i katalog korzyści - na przykładzie doświadczeń z zastosowania podejścia procesowegow spółce obsługi klienta z branży utility. Praktyczne doświadczenia z doświadczenia z wykorzystania podejścia procesowego w budowie i zarządzaniu organizacją.
 • Czy warto inwestować w obsługę klienta? (04/04/2016)
  Obsługa klienta traktowana jest z reguły jako Wymuszona Konieczność, czynnik kosztotwórczy, mający negatywny wpływ na wskaźniki typu EBIDA, drugorzędny i mocno wtórny - w stsosunku do sprzedaży czy marketingu - element organizacji. Czy obszar ten tak powinnien być tak postrzegany w dobie optyki "pro-klienckiej"? Czy i dlaczego należy inwestowac w dobrą obsługe klienta. Dlaczego ten element biznesu (szczególnie w przypadku klienta masowego, usług, cyklicznych rozliczeń) powinien odzyskac należną mu strategiczną rangę? ... W wielu przypadkach to właśnie Klienci, i właściwe relacje, stanowią najcenniejsze aktywa firmy !!!

Kontakt

Adres:

IQ MART,
02-001 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 81

Skontaktuj się z nami

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016